Firma Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp.J. od 1996 roku zajmuje się dystrybucją technologii pomiarowych dla geodezji i budownictwa równolegle prowadząc działalność serwisową specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Od początku działalności jesteśmy związani z czołowymi światowymi producentami instrumentów i akcesoriów geodezyjnych..

W roku 2014 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku zbudowaliśmy prywatną sieć stacji referencyjnych GNSS - NadowskiNET, którą obecnie stanowi 48 stacji zlokalizowanych na terenie województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wszystkie nasze stacje są przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego jako punkty wielofunkcyjnej osnowy szczegółowej.
W roku 2014 firma rozpoczęła działalność usługową w zakresie skaningu laserowego. Działalność pracowni skaningu została rozszerzona o specjalistyczne usługi oparte na wykorzystaniu technologii bezzałogowych systemów lotniczych.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA:

 • Tradycyjny sprzęt optyczny – niwelatory automatyczne oraz teodolity różnych producentów
 • Sprzęt opto-elektroniczny – tachimetry elektroniczne oraz niwelatory kodowe firmy Leica Geosystems
 • Zmotoryzowany – stacje robotyczne 
 • Geodezyjne odbiorniki GNSS
 • Laserowe – niwelatory laserowe rotacyjne dla budownictwa, ręczne dalmierze laserowe do rozwiązań budowlanych i architektonicznych
 • Bezzałogowe systemy lotnicze
 • Oprogramowanie – odpowiednie dla wybranego sprzętu oraz zastosowań
 • Akcesoria pomiarowe dla geodezji i budownictwa różnych producentów

PODSTAWOWE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

 • Analiza i doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju urządzeń oraz kompletne szkolenie w zakresie ich obsługi
 • Wsparcie technicznie w zakresie obsługi instrumentów geodezyjnych
 • Kompleksowy serwis sprzętu geodezyjnego i budowlanego
 • Certyfikacja urządzeń pomiarowych zgodnie z normą PN ISO-17123 oraz wydawanie świadectw jakości
 • Wypożyczalnia sprzętu geodezyjnego
 • Pracownia skaningu laserowego - kompleksowe wykonanie usługi wraz z opracowaniem